Reflecţii asupra începuturilor Francmasonice în Tulcea

  plansa de arhitectura stoie

    Din punctul meu de vedere, misterele dunării sunt depășite în misterozitate, ca să mă exprim așa, doar de super misterioșii masoni, care au fost și sunt și pe la Tulcea. În rândurile din acest articol, câteva referiri despre mișcarea masonică tulceană, de pe la anii 1880, cu toate că existența lor locală a fost cu siguranță mult mai timpurie, începând, cu dovezi, pe la 1870 și posibilă chiar de pe la 1860, după încheierea Războiului Crimeii și instalarea la Tulcea a Serviciului Tehnic a Comisiei Europene a Dunării (în 1857), în frunte cu distinsul domn mason englez pe nume Charles Hartley, Inginerul Șef al acesteia.

   Autorul nu este nimeni altcineva decât un alt distins domn inginer, Alexandru Stroie, directorul cunoscutei societăți DeltaCons, un pasionat fan al istoriei locale tulcene. Tot din punctul meu de vedere, fanii istoriei Tulcei formează o adevărată legiune romană, organizată în iuniores, războinici cu vârste între 17 și 46 de ani și seniores , cu soldații cu vârste cuprinse între 47 și 60 de ani. Ca și mine, Alexandru Stroie, face parte din grupa seniores, meniți să formăm armata de garnizoană sau ocupație, împreună cu alții de teapa noastră, cum ar fi Dan Arhire sau mercenarul gălățean Tudose Tatu. Îmi permit să număr și câțiva iuniores tulceni, precum Aurel Stănică, Petru Țincoca şi Dan-Cristian Munteanu, alături de amazoana Ligia Dima, cu scuzele de rigoare față de cei care sunt la fel de legionari, dar, poate, i-am omis.

    În concluzie, ing. Alexandru Stroie, senior în legiunea tulceană a fanilor istoriei locale, vă invită la lectură.

    Nicolae C. Ariton

3

REFLECȚII  ASUPRA  ÎNCEPUTURILOR  FRANCMASONICE  ÎN  TULCEA

    Situat  pe șapte coline ale Dealurilor  Tulcei, municipiul Tulcea are o istorie milenară, vestigiile arheologice ducând până spre cultura Gumelnița (2900 a.Ch.). Dezvoltarea Tulcei adaugă acestei culturi întemeierea așezării grecești Aegyssus (sec.VIII a.Ch.), continuând cu portul roman din sec.I-II p.Ch. Numele municipiului are o vârstă medievală și datează din vremea lui Mircea cel Bătrân, atestarea documentară fiind din 1506. Aflat sub stăpânire otomană între 1420-1877, orașul are un moment de apogeu, o dată cu instalarea Serviciului Tehnic a Comisiei Europene la Tulcea (în anul 1857) și cu numirea orașului capitală de sangeac (sub-provincie) otoman (1864), care cuprindea întreaga Dobroge.

   În perioada 1840-1859, localitatea a fost populată cu coloniști de origine germană, cunoscuți ca germani dobrogeni, majoritatea stabiliți pe strada Traian de astăzi, cunoscută la timpul respectiv ca strada Nemțească. Majoritatea acestora a părăsit localitatea în 1940, fiind strămutați cu forța în Germania nazistă. Componența etnică este eterogenă : români, romi, turci, ruși lipoveni, greci, italieni, evrei iar sub aspect religios sunt consemnați ortodocși, musulmani, ortodocși de rit vechi, catolici, între lăcașurile de cult distingându-se Catedrala Episcopală Sfântul Ierarh Nicolae, Moscheea Azizie, Sinagoga, Biserica Sfântul Gheorghe (Biserica Bulgărească sau Biserica cu Ceas), Cimitirul evreiesc, Catedrala Buna Vestire (Biserica Grecească). Infrastructura și dezvoltarea portuară ca și dezvoltarea învățământului au făcut ca Tulcea să devină nu numai un oraș important al Dobrogei, ci și un model de conviețuire multiculturală.

    Am semnalat succint evoluția așezării dobrogene pentru a se  înțelege spiritul acestor locuri și mentalitatea dobrogenilor modelată de normele comunicării multiculturale.

   Cea mai potrivită definiție a multiculturalismului s-ar referi la coexistenţa diferitelor culturi în sânul aceluiaşi ansamblu (o ţară, un ținut spre exemplu). Multiculturalismul face referire bineînţeles şi la diferite politici: antidiscriminatorii, menite să asigure un statut social egal membrilor diverselor culturi; identitare, menite să favorizeze diverse culturi; comunitare, destinate creării şi promovării statutului legal specific membrilor unei anumite comunităţi culturale (politici administrative, juridice etc.).

   O societate democratică trebuie să îi trateze, în principiu, pe toţi membrii săi în baza acestor politici nediscriminatorii, oferind şanse egale de manifestare a identităţii culturale şi religioase. Valorile pe care vechii greci îşi întemeiau existenţa – Adevăr, Bine, Frumos – rămân totuşi de o inalterabilă actualitate. Evoluţiile istorice jalonate de cele trei mari revoluţii politice moderne (engleză, americană şi franceză) le-au adăugat însă şi altele menite să consolideze nucleul tare al cadrului valoric pe care se întemeiază actualul model cultural european; aceste noi valori sunt legalitatea, libertatea, egalitatea, fraternitatea/solidaritatea şi toleranța religioasă.

   Modelul francmasonic este cel care întruchipează perfect și just ideea de multiculturalitate prin transpunerea ritualică și comportamentală a trei elemente fundamentale ale armonizării comunicării multiculturale: acceptarea, dialogul și comuniunea.

  Puternica influență franceză, engleză și  italiană asupra Țărilor Române, exercitată începând cu epoca pașoptistă, a făcut, ca la 1880-1881,  să existe  următoarele structuri aflate sub obediența Marelui  Orient al  Franței, cu Lojile „Union”, la Ploiești, „Paix et Union” la Iași, „Etoile de Severe” la Turnul Severin, „Le Progres de la Dobrogea”, la Tulcea . 

   La aceeași dată se consemnează la noi prezența altor două Mari Oriente cu lojile aflate sub obediența lor: Marele Orient de Roma, cu Lojile „Lumina” la Buzău, „Uniune” la Focșani, Lojă si Capitoliu „Constantin Negri” la Bacău, „Steaua Bârladului” la Bârlad, „Bistrița” la Piatra Neamț, „Il Grande Stefan” la Roman și Marele Orient Lusitan, cu Lojile „Romania”, Nr. 128 la Iași, „Steaua Polara” Nr. 131, Orient Fălticeni, „Prahova”, Nr. 135, Orient Ploiești, „Farul” Nr. 142, Orient Giurgiu, „Hiram”, Turnul Severin. 

   Am menționat aceste date pentru a susține o realitate, anume că la începuturile făuririi statului modern român francmasoneria a fost o prezență certă și benefică cu rol de arhitect social, politic, economic și cultural, viața orașului Tulcea reflectând  la scară mai mică acest proces desfășurat la nivelul întregii Românii.

   Înainte de Războiul de Independenţă (1877-78), așa cum spuneam la începutul acestor rânduri, Dobrogea era încă sub ocupaţie otomană, sub forma unui sangeac al provinciei Rumelia, a cărei capitală era oraşul Tulcea, supranumit „Micul Istanbul”.

   Istoria francmasoneriei tulcene  este legată de prezența în acest spațiu a trei personalități ale epocii amintite: teologul Nifon Bălăşescu, devenit ctitor de şcoli în Tulcea; mutesariful Ismail Bey, realizatorul unor reforme menite să modernizeze oraşul; şi inginerul Sir Charles Augustus Hartley, coordonatorul lucrărilor hidrotehnice la Canalul Sulina – prin a cărui realizare s-a făcut şi ultima porțiune a Dunării navigabilă.  

   Nicolae Nifon Bălășescu, ctitorul de școli dobrogene, a făcut parte din grupul de masoni condus de Nicolae Bălcescu, participând la întâlnirile secrete ale  acestora, în cadrul societăți secrete Frăția, ce continua tradiția Societății literare, ambele organizate după tipicul masonic. Rolul lui Nifon Bălășescu a fost acela de a asigura legătura revoluționarilor pașoptiști din Țara Românească cu cei din Transilvania, în revoluția cărora Bălășescu s-a și implicat direct, motiv pentru care a și fost arestat.

    Charles Hartley, Părintele Dunării, intră, chiar după spusele sale, într-una din lojele masonice engleze, imediat după terminarea studiilor de inginerie, la vârsta de 20 de ani. Ca inginer stagiar la Scottish Central Railway începe să țină un jurnal zilnic, până la sfârșitul vieții și care stă la baza celor două volume A Biography of  a Sir Charles Hartley, civil engineer (1825-1915), The Father of The Danube, în care menționează că devine membru în Loja Scoțiană Masonică, Charles Augustus Hartley, supranumit Părintele Dunării  la vârsta de  31 de ani devenea inginerul șef al Comisiei Europene a Dunării.

    Ismail Bey a participat la Revoluția Turcă din 1908, organizată de un grup de otomani autointitulat Jeunes Turcs  cu implicarea membrilor masoni turci, discipoli ai lojei Grand Orient de France. Ismail Bey a fost unul dintre protagoniștii acestei revoluții, în urma ei fiind numit Președintele Camerei Deputaților. Ismail Bey  între 26-28 ani, a fost mutesarif (guvernator) al sangeacului Tulcea .

4

   Ținut  prosper economic, cosmopolit etnic, Tulcea  este și un  centru de spiritualitate incontestabilă. O dovedesc documente care, păstrate în timp, permit ca istoria  Dobrogei  să fie  cercetată și scrisă pe baza unor izvoare  sigure și exacte.

   Un astfel de document a cărui fotocopie ne-a parvenit spre onoarea  noastră, este  un act oficial  care atestă existența unei prestigioase  tradiții francmasonice la Tulcea.

   Documentul este un tabel sinoptic  referitor la  structura  R.L. Progresul Dobrogei, Or. Tulcea, Romania. Redactarea  s-a făcut  în limba franceză în totalitate .

   Dictonul Libertate, Egalitate, Fraternitate semnalează ca antet, după cum se și precizează în actul acesta, că RL Progresul Dobrogei funcționează În numele și sub auspiciile M.O.al Franței.  

   Există două modalități de datare a documentului: 1883  – în  antet, 5883-în partea finală, ceea ce ne poate face să credem că  documentul avea o dublă destinație: ca act public oficial și ca document  masonic al RL.

   Din datele pe care le deținem, Loja “Progresul Dobrogei” a fost înființată – așa cum rezultă din legenda ștampilei aplicate pe documentul  pe care îl prezentăm – la 17 noiembrie 1880, sub egida Marelui Orient al Franței (ca și marilor loji din Brăila și Galați).

  Structurat pe două  coloane, tabelul prezintă ofițerii și demnitarii R.L.  precum și membrii activi. Sunt menționate  concis, demnitatea, numele și prenumele, statutul social, gradul masonic(vezi anexa ).

2

5

   La sfârșitul secolului al XIX-lea, Tulcea era principalul centru al provinciei recent reintrată în componența României. Avea 17.948 de locuitori. Deloc neglijabilă, pentru a înțelege dezvoltarea atât de rapidă a francmasoneriei de aici, este componența etnică a locuitorilor orașului. Astfel, după o statistică din 1879, locuiau în Tulcea:

Număr

Naționalitate Număr Naționalitate
6744 Bulgari 324 Greci
5304 Români 300 Turci
1876 Ruși 224 Tătari
1736 Lipoveni 160 Armeni
340 Evrei 976

Alte naționalități

   Această componență etnică, dezvoltarea economică și poziția strategică a orașului la gurile Dunării făceau ca, în epocă, la  Tulcea să existe șapte consulate ale unor puteri străine: american, austriac, englez, francez, grec, italian și olandez. O situație similară găsim și în celelalte centre urbane ale Dobrogei. Componența multietnică găsea un mediu dintre cele mai propice pentru aplicarea principiilor de toleranța și solidaritate universală ale masoneriei. Așa se explică cum în orașe, relativ mici, lojile masonice prosperă: Babadag (“Gloria română” – 1883, “Steaua României” – a. 1905), Mangalia (“Steaua Sudului” – 1882), Medgidia (“Mircea cel Mare” – 1883);  se vorbește chiar de o loja la Isaccea ante 1881. Fără a mai menționa , desigur, lojile din Constanța.

   Al doilea aspect care trebuie reținut este raportul dintre numărul membrilor lojii tulcene și acel segment al populației, totodată foarte restrâns, din care provin inițiații, în fapt, elita orașului. In Tulcea, de pildă, la nici 18.000 de locuitori avem, la trei ani de la constituire, 43 de frați când,  uneori, nici lojile din marile orașe nu aveau, în secolul trecut, atâția membrii. Componenta socio-profesională a membrilor lojii “Progresul Dobrogei” indica:

 • 15 ofițeri, printre care șeful Garnizoanei și șeful Poliției locale
 • 9 comercianți
 • 5 medici și farmaciști
 • 4 avocați și grefieri
 • 2 rentieri
 • 2 studenți
 • 1 institutor

     Al treilea aspect, caz aproape singular printre orașele mici, Tulcea avea și un <<capitol>> de Roza Cruce – gradul 18, adică o loja de perfecțiune de grad superior (“Cavalerii Dobrogei” – 1882), ceea ce presupunea  o viață masonică intensă și de lungă durata (Loja de Perfecțiune în Ritul YORK).

    Neîndoielnic că, în afara celor trei care aveau gradul 18 și care figurează în Tabel, mai existau și alții (cel puțin nouă) pentru a putea înființa un <<capitol>>.

   Tabelul descoperit de noi, în colecțiile Institutului de Cercetări Eco-muzeale din Tulcea, provine dintr-o depunere la muzeu produsă în 1953 a unui lot de documente confiscate, probabil, de la un descendent al unui fost membru al lojii. Are dimensiunile unui afiș (42×34 cm), hârtie de culoare sepia; conține patru rubrici: funcția în cadrul lojii, numele și prenumele, profesia și gradul masonic.

   Cei 43 de membrii sunt inserați în două categorii cu funcții masonice și țara. Probabil că majoritatea și-au făcut ucenicia în lojile vecine de la Brăila (“Farul Ospitalier”) sau Galați (“Discipolii lui Pitagora”), ambele fondate de Marele Orient al Franței. Și din acest punct de vedere avem o surpriză: dacă îndeobște o lojă număra între 7 și 9 demnitari (“oficeri”), loja “Progresul Dobrogei” are nu mai puțin de 18! Iată-i:

 • Maestru Venerabil de Onoare
 • Maestru Venerabil
 • Prim Supraveghetor
 • Al Doilea Supraveghetor
 • Orator
 • Secretar
 • Mare Expert
 • Trezorier
 • Ospitalier
 • Port Drapel
 • Primul Maestru de Ceremonii
 • Al Doilea Maestru de Ceremonii
 • Arhivar (Păstrătorul sigiliului și timbrului)
 • Arhitect
 • Primul Expert
 • Al Doilea Expert
 • Maestru de Banchete
 • Acoperitor

  După gradul masonic: 3 au gradul 18 “Roza Crucieni”, 26 gradul de Maestru și 14 pe cel de Discipol. Niciunul nu are gradul 2 (Companioni).

  Ținutele se desfășurau  săptămânal, în fiecare miercuri. Sunt  consemnate două  legături de prietenie cu RL Spiritul Modern din Or. Paris, garanți fiind  frații francmasoni Philipon și Primault  și cu RL Unirea din Or. Ploiești, garanți fiind  ff. Sterescu și Zaharia Antinescu.

   Referitor la  cele expuse mai sus, se cuvine să remarcăm faptul că a existat la Tulcea o puternică tradiție masonică atestată documentar încă de la  la finele secolului al XIX-lea. Francmasoneria tulceană a contribuit la deschiderea spre valorile culturale europene și ezoterice  menite să construiască o Românie modernă după  obținerea Independenței la 1877. Nu mai puțin comunicarea masonică a contribuit  la recunoașterea  acestui act istoric și la implementarea lui în societatea și în mentalitatea românească. Totodată documentul istoric atestă stabilirea unor relații multiculturale într-un spațiu al toleranței locuit de români, germani, turci, evrei, italieni, grecii având, prin filieră eteristă, o altă modalitate de asociere. Credem că se poate vorbi de o coeziune socială, economică și culturală dincolo de diferențele evidente, adică  acceptarea alterității ca realitate  interumană. Rolul  francmasoneriei  ca factor de  progres și stabilitate  este evident într-o societate multiculturală, cum este spațiul dobrogean.

   Suntem convinși că mai există – și negreșit vor ieși la iveală, mai devreme sau mai târziu – și alte documente legate de viața masonică a orașului nostru.

   Este de datoria noastră să promovăm acele dimensiuni istorice legate de existența Respectabilei noastre Loje pentru a înțelege și a promova luminile francmasoneriei și a contribui la progresul Dobrogei și al României.

Februarie 6014

M.V.T. S.S.

1

Bibliografie:

1.Valentina Postelnicu,Tulcea de altădată ,Editura Harvia,ediția II,2005,Tulcea

2.Dan Arhire ,Dobrogea – Cheia de boltă,Tulcea,2010

3. Nicolae C.Ariton, Tulcea, la 1870 – Povestea adevărată a lui Nifon Bălășescu,Ismail Bey și Charles Hartley , Tulcea ,2012

4.Hans Bidermann, Dicţionar de simboluri, Editura Saeculum, București ,2007

5.Adrian Titov, Articol in Francmasoneria Magazin

 

Publicitate

43 de comentarii la „Reflecţii asupra începuturilor Francmasonice în Tulcea

 1. Trăim alături de oameni remarcabili şi nu ştim nimic despre ei.Prin intermediul dvs.d-le prof.Ariton aflăm că nu suntem chiar în bătaia vântului şi luaţi de curenţi potrivnici.Doamne ajută că cineva mai veghează pentru noi de la înălţimea minţii şi fără partipriuri .Cine nu îşi cunoaşte istoria fără ură şi încrâncenare,cu mintea nespălată de propaganda modernă perfidă ,nu are nicio şansă să spere la un viitor mai bun.Eu deja v-am aşezat la loc de cinste ca cetăţean de onoare al sufletului meu.

  Apreciază

 2. Poate că e mai uşor de spus câte ceva din istoria masoneriei tulcene.Pe când articole din prezent?Dacă e de bine ,trebuie să ştim toţi şi să le acordăm respectul cuvenit.

  Apreciază

 3. Un prieten mi-a recomandat adresa şi de acum nu mă mai despart de aceste pagini fascinante.O insulă de bucurie şi de înţelepciune în tot ce am aflat.Câţi ştiu ce a fost pentru a înţelege ce va veni.Cine este acest Stroie şi ce cărţi a scris ? Îmi place cum pune problema şi cum explică.

  Apreciază

 4. Domnule,eu cred că nu întâmplător Alexandru Stroie este un venerabil,dat fiind mintea lui croită pe ordine,rigoare şi precizie inginerească.Dacă aşa ar fi şi în afara atelierului său,lumea profană ar arăta ca o operă perfect şlefuită.Astfel de informaţii sunt necesare pentru ca lumea să priceapă că numai prin muncă,ordine şi consens putem atinge progresul,fie el deocamdată al Dunării.Sincere felicitări scriitorului Ariton pentru larga înţelegere a istorie şi a oamenilor iluştrii care o fac.

  Apreciază

 5. Pentru Tubal Cain… Eu zic că sunt pe calea cea bună (ei, masonii…). Iar aici, pe la Tulcea, așa cum spuneați și dvs., și-au făcut treaba cu prisosință și de cea mai bună calitate… Am regăsit câteva nume din lista de membri, care chiar au fost oameni importanți ai urbei… Mulțumesc și numai de bine!

  Apreciază

 6. Pentru Călin Dafinescu… Mulțumim frumos (eu și d. Stroie) pentru cuvintele frumoase scrise… Ne străduim să ne aducem și noi modesta noastră contribuție la dezvoltarea locală… Numai de bine!

  Apreciază

 7. Pentru Nicoleta Damian… Fiecare cuvânt din generosul dvs. comentariu este sincer şi adevărat. Aşa cum remarcaţi, domnul Stoie nu a aruncat nimănui mănuşa cu acest articol, ci doar a descris foarte expresiv un fragment din istoria Tulcei… Stimă şi respect pentru cei care au înţeles corect acest demers şi îl apreciază pe măsură!

  Apreciază

 8. Pentru domnul Radu 1… Mulţumim frumos pentru comentariu… Chiar ne face plăcere să scriem şi să citim despre Tulcea veche, cu toate aspectele sale conexe. Articolul domnului Stroie a făcut o foarte bună impresie, dovadă numărul mare de comentarii… În continuare, articole la fel de interesante!

  Apreciază

 9. Pentru Constantin Săceleanu… Nu pot să adaug că mă bucur nespus că am reuşit să găzduim pe blogul nostru wwww.mistereledunarii.ro acest minunat articol, atât de original şi bine scris. Iar dacă dvs. sunteţi prieten cu d. Stoie, aceasta înseamnă că sunteţi prieten şi cu mine! Numai de bine!

  Apreciază

 10. Pentru Richard… Încep să devin invidios pe d. Stroie din cauza numărului excesiv de mare de prieteni, care îi comentează articolul 🙂 … Nu zic că nu merită acest lucru, dar observ că pe lângă realul talent scriitoricesc, are şi un număr pe măsură de prieteni adevărați…

  Apreciază

 11. Pentru Anonim… Încerc să vă contrazic şi să afirm că, deja, d. Stroie este deja tulcean, tulcean… adică o avea rădăcinile în prahova, dar strugurii îi face la tulcea 🙂

  Apreciază

 12. Este foarte important să știm de unde venim dar cel mai important este să știm încotro mergem. Este uimitor că într-un ”ținut de la marginea Europei” oamenii au reușit să creeze o zonă de armonie și bună cuviință care le-a adus nu numai faimă, spiritualitate dar și prosperitate. Poate că și azi, dacă masonii ar renunța la viciul trufiei și s-ar apleca mai mult asupra muncii spirituale pe care TREBUIE să o facă, totul ar avea altă înfățișare. Mai ales ei (francmasonii)

  Apreciază

 13. Nu cred că d-l Stroie aruncă o mănuşă cuiva cu documentatul studiu despre implicarea masoneriei tulcene în viaţa de la gurile Dunării şi nu numai.Om echilibrat şi tenace,de o seriozitate pilduitoare,cu adâncimi şi înălţimi omeneşti,însetat de cunoaştere şi mai ales pătruns de spiritul creştin al binelui,dumnealui rămâne în istoria modernă a Tulcei prin realizări economice,sociale ,culturale şi sportive de excepţie.Retras şi departe de scandalurile mondene,cultivă oameni de calitate şi scopuri nobile.Nu e de mirare că omul acesta venit din munte,din câte am auzit,are ceva din tăria ,neclintirea şi măreţia vârfurilor înalte.Prin modestie şi pasiunea pentru cunoaştere,prin cultul adevărului şi prin consecvenţa cu care urmează calea virtuţii ,chiar este un om remarcabil.Cât despre profesorul Ariton,spune-mi cu cine te aduni ca să-ţi spun cine eşti!Tulcea are oameni cu adevărat remarcabili.Doi exploratori luminoşi în labirintul timpului.

  Apreciază

 14. Masonii se definesc ca fiind oameni liberi si de bune moravuri,mentalitatea francmasonică este, după Mircea Eliade un mod de a gândi și de a acționa în același timp esoteric (adică intim, tainic, nearătat mulțimii, împărtășit de grupuri restrânse de oameni care se recunosc între ei tocmai prin acest fel de a fi și prin anumite expresii și semne comune.Chiar daca mai scapa cite unul care nu corespunde tabloului, existenta lor trebuie sa ne bucure.Despre articol…..excelent,,,Dl Stroie a potolit setea de cunoastere multor curiosi cu informatii interesante.

  Apreciază

 15. Doru

  Articolul e bine documentat. Si la cate cunostinte din Tulcea sau oriunde sunt dispuse sa-l ajute pe Sandu Stroe daca el o cere (pe buna dreptate , pentru ca stiu sigur ca si lui ii place sa ajute si chiar o face) nu ma mir ca a putut strange infirmatiile folosite. Un adevarat act de cultura si un gest frumos pentru urbea care l-a adoptat inca de cand era inginer stagiar. Presupun ca ,nefiind chiar o persoana oarecare, exista intre domnul director al DELTACONS si urbe un fel de balanta a ceea ce a facut fiecare parte pentru cealalta , in care, cu acest articol, dumnealui mai inscrie un punct. Oarecum spectaculos, pentru ca e vorba de parti nemuritoare din istoria vie a unui oras , dar si oarecum provocator,pentru apartenenta la masonerie atat a eroilor dumnealui cat si a lui insusi,dupa cum se semneaza la sfarsit. Provocator,pentru ca participarea masonilor la viata cetetii in general e o tema disputata si controversata suficient pentru ca Sandu Stroe sa se considere oarecum expus. Si asta chiar se vede din comentariile deja aparute. Nu stiu daca prin acest gest el arunca o manusa cuiva sau raspunde la o manusa aruncata anterior catre el. Putea sa semneze fara a-si declara apartenenta la fratie. A ales insa altceva si asta spune destul despre pozitia dumnealui relativ la ce crede ca poate insemna masoneria si azi,nu numai in secolele trecute(exceptional pentru crearea statului unitar,dezvoltarea lui si integrerea in Europa,dupa cum se bine stie). Dupa ceea ce stiu eu despre el, pot spune ca daca m-ar invita sa-i devin „Frate” , as pasi alaturi de el fara ezitare. Omul sfinteste locul. Asta e.

  Apreciază

 16. Felicitări ,domnilor Alexandru Stroie si Nicolae Ariton ! Iată ca mai exista si altceva decât Antena 3 si B1! Sa vezi ,in ziua de azi ,ca exista un inginer(cadru tehnic ,prin excelenta) care are timp, plăcere si aplecare spre studiul istoriei,spre deslusirea unor aspecte mai puțin cunoscute din trecut si prezentarea acestora publicului larg,dovedește faptul ca Tara Românească are totuși un viitor mai bun! Si se dovedește ca acest viitor va veni din efortul intelectualilor adevarati,cu notorietate mai multă sau mai putina,nu din nesfarsitele certuri politicianiste de pe toate canalele mass media. De astfel de lucruri avem nevoie, de efortul concentrat al Inteligentei Românești, singura cale de a mai schimba ceva in tara asta. Istorie, civilizatie,relatii interumane,intr- un cuvânt Cultura,acesta e edificiul la care se pune câte o caramida prin articole documentate ca cel de mai sus! Domnilor, continuati ! Va vom citi !

  Apreciază

 17. O contribuţie documentată la istoria masoneriei române,bazată pe documente vii şi nu pe speculaţii ieftine,asta face d-l Alexandru Stroie în studiul său bine scris,cu argumentări pertinente,captivant şi util pentru o categorie largă de cititori.Un inginer de idei cu simţul observaţiei fine.Şi pentru că în curând va sărbători o luminoasă aniversare a sa,îi doresc gânduri şlefuite cu dalta minţii sale agere,cu frumuseţe şi iubire.Aşteptăm şi alte scrieri folositoare şi pline de virtute.

  Apreciază

 18. Cu multi ani in urma m-am intrebat ce fel de om este Sandu Stroie. L-am intrebat chiar personal, cum si ce vrea de la viata, unde se plaseaza, unde se vede, unde se regaseste sau isi defineste personalitatea. In politica, nu, o intelege, o accepta, nu o practica si nu se vede combatant. Profesional, a incercat foarte multe si a reusit multe. Esecuri au fost, dar nu au tinut de priceperea sau competenta sa, factori neprevazuti, evenimente independente de vointa sau dorinta sa le-au creat si – intr-o situatie fara iesire – s-au intamplat. In minte imi incoltea ideea ca singura formatiune care l-ar reprezenta ar fi masoneria. Discret, caritabil, devotat, drept si modest, il definesc pe domnul ing. Stroie Alexandru. Pe Sandu, prietenul meu. Nici nu si-ar fi gasit locul in alta parte, linistea sufleteasca si pacea interioara si-au gasit salasul. Meritele masoneriei, influenta pozitiva, nu-si gaseste nici locul si nici timpul necesar intr-o postare banala, nici nu doresc sa dezvolt subiectul in acest moment. Doresc sa marchez nobletea sufleteasca a unui om. Alexandru Stroie. Te saruta un buftean.

  Apreciază

 19. Alexandru Stroie,un vizionar intreprinzator cu reale calitati in arta relatiilor interumane si cu o diplomatie innascuta,ne aduce la vedere o lume discreta, tinuta departe de „ochii lumii” din considerente tactice si ne prezinta importanta contributiei francmasoneriei la progresul general al societatii .Interesant, si asteptam contributii actuale ale lumii masonice in viata romaneasca.
  Ioana

  Apreciază

 20. Felicitari pentru articolul incarcat de istorie, pentru documentare si informatie. Domnul Stroie face parte din categoria celor care prin rigurozitate, prin devotament si nu in ultimul rand prin talent, expun o retrospectiva a miscarii masonice tulcene. Nu sunt mason, inteleg insa spiritul care innobileaza aceasta miscare si respect membrii ei. Inca o data, felicitari !

  Apreciază

 21. Bravo domnule,ne creste inima sa descoperim un prahovean de al nostru,Alexandru Stroie,participant merituos la viata adevarata a orasului Tulcea .Mai mult implicat in mentinerea spiritului viu al celor care nu dorm in amortirea mare a natiei ,asa te vrem si te felicitam.
  un prahovean viu

  Apreciază

 22. Progresul Dunării cred că e o chestiune foarte serioasă. Aş dori să mai citesc articole despre istoria necunoscută a Dobrogei.Admirăm copacul şi întindem mâna spre fructele lui trecătoare,dar câţi ne gândim la rădăcinile lui puternice,neclintite în solul milenar? Ceea ce face scriitorul Ariton este remarcabil găzduind oameni de calitate,cu inimă şi suflet pentru oraşul nostru.O gazdă bună pentru gânduri remarcabile.Pe când altele despre virtuoasele fapte ale tulcenilor noştri?

  Apreciază

 23. Îmi plac articolele istorice scrise cu dragoste pentru adevăr şi pentru a ne înţelege trecutul.Profesorul nostru aduce atâtea date despre Tulcea necunoscută.Calci pe pământ şi străbaţi drumuri de apă fără să ştii că te afli în istorie.Din articolul d-lui Alex.Stroie poţi înţelege că aici ,oamenii ca şi păsările,au loc sub acelaşi soare şi vorbesc în limba comună a omeniei şi a bunei înţelegeri cu speranţa unei vieţi mai bune.E uimitor să mai poţi crede în aceste valori.

  Apreciază

 24. Pt. Domnul Ariton. Imi cer scuze pentru comment. Nu am sesizat ca nu a fost scris de altcineva. Va urez succes pt ceea ce faceti. Sunt un fan al misterelor dunarii si astept urmatoarea dv carte.

  Pentru ceilalti care au citit ce am scris le spun ca am citit destul despre francmasonerie atat pro cat si contra. Intradevar e o intreaga discutie despre acest lucru. Poate ca in trecut toti masonii aveau scopuri nobile, poate si acum unii au, dar cu siguranta sunt si unii care s-au departat la 180 de grade de la scopul primordial al acestei societati secrete si discrete

  Apreciază

 25. A scrie istorie înseamnă a aprinde lumina în farul spre care atâtea corăbii îşi îndreaptă privirea din bezna cu dinţi tăioşi ai neştiinţei.A înţelege trecutul prin lucrările marilor bărbaţi înseamnă a intui viitorul.Cine are prejudecăţi şi nu e deschis cunoaşterii nu e un om liber.Să neferească Domnul de lanţurile ignoranţei şi ale prostiei !Bravo,d-le Ariton,scrie şi adună în jurul tău oameni liberi şi culţi .

  Apreciază

 26. Fratilor!
  Asa se adresau multimii toti revolutionarii moldo-vlahi de la 1848, si asa se numeau intre ei. Cu totii au fost masoni, frati, fara exceptie, si au avut un program bine stabilit, asumat si urmat cu indaratnicie. Liberalism prin desfiintarea „Regulamentului Organic” „constitutia” lucrata de rusi, pentru ca in timp sa inghita principatele si sa le faca gubernii.
  Noroc cu Razboiul Crimeii.
  Dupa razboi, a urmat Marea Unire de la 1859, facuta tot de fratii moldo-vlahi.
  Abdicarea lui Cuza, solicitata de el si refuzata, fiindca nu gasisera candidat recunoscut de curtile europene la domnie, si aducerea unui strain, nepot al lui Napoleon III, a fost tot opera fratilor.
  In sfarsit independenta a fost facuta tot de frati.
  Ce a devenit masoneria ulterior, asta este cu totul si cu totul alta poveste!
  Vezi in acest sens lichidarea lui Eminescu de clica iudeo-masona a lui Titu Maiorescu.
  Cam asta a fost.
  Incolo, vorba celor la 1848!
  Dreptate, Fratie.
  Sa negi contributia benefica a masoneriei nationale moldo-vlahe din perioada 1848-1877, e una dintre cele mai mari timpenii.
  Cercetator nemason, si desigur fara sortulet, al istoriei Dunarii de Jos.
  Fratele dunarean Tatu T.

  Apreciază

 27. Demeter Leonard Zaharia : Deosebit articolul scris de inginerul Alexandru Stroie şi găzduit de prof.Ariton ,două emineţe intelectuale pasionate de aducerea în lumina contemporaneităţii a acelor aspecte îngropate în negura timpului.Delta şi Dobrogea sunt fascinante prin însăşi istoria lor ,exemplară prin coexistenţa atâtor culturi şi prin sinteza miraculoasă a acestora.Acest spirit îl scoate în evidenţă articolul ing.Alexandru Stroie.Într-o vreme când în şcoala românească istoria naţională a rămas o vagă amintire a unei îndatoriri sacre,ce poate însemna arheologia etnografică spre care se îndreaptă cu pasiune şi probitate autorul,ca şi distinsa lui gazdă,profesorul Ariton?În primul rând iubire şi respect pentru un trecut care ne aparţine şi care ne-a consacrat ca model european într-o vreme când Occidentul era departe de a -şi defini dimensiunea europeană.Cine nu pricepe acest lucru nu înţelege sensul luminii pe care ing.Alexandru Stroie îl revarsă în documentata şi utila sa cercetare.Am sentimentul că ceva din spiritul lui Iorga şi Brătianu ,iluştrii noştri istorici,se află deja fundamentat în pasiunea şi în probitatea lui Alexandru Stroie.pentru fabulosul trecut dobrogean.Şi dincolo de el,pentru tot ce atestă ca am însemnat şi însemnăm ceva important nu la gurile Dunării,ci în pragul nemuririi şi în inima lui Dumnezeu.

  Apreciază

 28. Pentru RATATOI… Îmi pare rău că v-am dezamăgit… și mai tare îmi pare rău că trebuie să vă spun că nu sunt mason, iar articolul de față este scris de d. ing. Alexandru Stroie, mie îmi aparține doar introducerea, ca să zic așa. În concluzie, meritul unui articol extrem de interesant îi aparține 100%, cât despre masoni, în sine, discuția este extrem de lungă…

  Apreciază

 29. Ce jalnic trebui sa fie , sa te semnezi cu pseudonim de sobolan si sa gandesti ca un paduche antisemit.daca habar n_ai ce e francmasoneria ce nu taci.? Ce necaj sa fiepe lume atitia d’astia,

  Apreciază

 30. Imi pare rau sa aud ca sunteti mason. Imi erati simpatic. Puteti si altfel sa construiti o lume mai buna. Poate prin Biserica, nu printr-o societate dubioasa secreta si discreta condusa de evrei care numai acest scop nobil nu il au…(nu sunt antisemit dc spun asta)

  Apreciază

 31. domn profesor ariton bey. eu vreau sa fiu seful legiunii de amazoane. sau macar la cercul de oenologie si oenomantie, vreun membru umil si tacut

  Apreciază

 32. Secvente de istorie vie, adevarata;o realitate care trebuie cunoscuta;mare condeier esti domnule;armonia naratiunii ,legatura dintre documentul istoric si sugestia de a privi cu ochii deschisi vremurile trecute un talent mai rar intalnit;fa ceva si intra in circuitul national,mai repede!

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s